Terve elu ca A4 suurusel alal

Roosi on kana, kes elab munatööstuse kitsas traatpuuris. Ta elab terve oma elu vaid ligi A4 suurusel alal, põrandaks valusalt õrnadesse jalgadesse lõikav traatpõrand. Mitte kunagi ei näe ta päikest ega saa kõndida maapinnal, kuigi ta armastaks nosida rohuliblesid ja võtta liivavanne. Talle saavad osaks vaid puurielust hullunud kaaslaste rünnakud ning valutavad haavad. Tema sulestik on räsitud pidevast puurivõre vastu hõõrdumisest.

Tööstuse ainus eesmärk on tulude suurendamine ja kulude vähendamine. Kulude vähendamine toimub aga selgelt kanade nagu Roosi heaolu arvelt. See võtab temalt võimaluse liikuda, õrrel istuda, suhteid luua, liivavanne võtta ja värsket õhku hingata.

See ei pea nii olema. Sina saad Roosi puurist välja aidata.

Aeg on otsakorral

Oleme seadnud eesmärgiks aastaks 2025 jaeturul puurikanade munade müük lõpetada. Tuhandete hoolivate inimeste abiga on õnnestunud veenda juba 40% Eesti jaeturust puurikanade munade müügist loobuma. Võit on peaaegu saavutatud. Oleme aga jõudnud teeblokini.

Mitmed jaekaubanduse hiiglased ei ole ikka veel nõus kanade heaolu edendamisega kaasa tulema. Sel moel hoiavad nad munatootmise loomasõbralikumaks arenemist kinni, pärssides puurivabade munade uueks standardiks muutumist. Nende peamine tagasiside on siiani olnud, et tarbijad ei osta veel piisavalt palju puurivabu mune.

Eesti tarbijad ei poolda munakanade puuris pidamist (79%) ning leiavad, et igas poes peaks olema müügil vabalt peetavate kanade munad (83%). Kahjuks ei ole nad aga veel piisavalt teadlikud, kuidas poes mune tootmisviiside alusel eristada. Teadmatuses tehakse otsus peamiselt hinna järgi. Puurikanade munade soodne hind tuleneb aga kahjuks sellest, et kanade heaolult hoiakse lubamatult kokku – puurispidamisel on kanadel võimatu oma liigiomaseid vajadusi rahuldada.

Vaja on kohest tegutsemist

2025 ei ole enam kaugel. Pane õlg alla ja aita tõsta tarbijate teadlikkus nii kõrgele, et tootjad ning jaeketid tunneksid omal nahal, et tarbijad enam puurikanade muna osta ei soovi. Sinu toetusega on võimalik jaehiiglastega tõhusamalt koostööd teha, et nad hakkaksid astuma vastutustundliku ettevõtluse rada. Seda on teinud juba kümned eeskujulikud Eesti firmad, kes on kanade heaolu eest välja astunud ja teatanud üleminekust puurivabadele munadele.

Lahendus käega katsuda

On selge, et kiireks ja kindlameelseks edasiliikumiseks on tarvis koheselt tõsta panuseid. Sinu abiga tahab Nähtamatud Loomad kanade heaolu kampaanias luua kaks eraldi tegutsemissuunda – tarbijateadlikkuse ja ettevõtetega läbirääkimise suunad. Ja sealjuures lükata mõlemal rindel gaas põhja, et aastaks 2025 seatud eesmärgini jõuda. Sel moel on võimalik võtta kasutusele veelgi spetsiifilisemad ja tõhusamad teaduspõhised lähenemised, mis aitavad tuhandeid kanu aastas.

Sinu annetus aitab

Kui kogume kokku eesmärgiks võetud summa, saame suurel tasandil muutusi loomade pidamistingimustes esile tuua, mis aitaksid kanad nagu Roosi kõige julmematest elutingimustest välja.

Tarbijateadlikkuse suunal on hädasti vaja osta helireklaamiaega toidukauplustes, et olla kohal ostuotsuse juures, tasuda välireklaamide eest linnatänavatel, üles seada veebibännereid erinevates uudisteportaalides, avaldada arvamusartikleid, tuua meedias puurikanade heaoluprobleemid teravamalt avalikkuse tähelepanu alla, luua teadlikkust kasvatavat sisu meie sotsiaalmeediakanalites, koguda ja levitada infot Eesti munatootmise telgitaguste kohta, trükkida ja jagada tarbijatele munakoodide lugemise lendlehti, esineda harivate ettekannetega, kutsuda tootjaid korrale tarbijaid jämedalt eksitavate munapakendite puhul jpm.

Ettevõtetega läbirääkimise suunal on tarvis tõsta tiimi läbirääkimiste pidamise võimekust, igakuiselt kohtuda ja läbi rääkida kümnete ettevõtetega puurikanade munadest loobumiseks, viia läbi sõltumatuid avaliku arvamuse küsitlusi, veenda ettevõtteid tarbijaeelistuste muutumise osas, viia ettevõtetega koostöös ellu ühiseid projekte kanade heaolu toetuseks, olla kanade heaolu teemaga kohal ajakirjanduses, viia läbi toetus- ja mõjutuskampaaniaid, tasuda kampaania kodulehe ülalpidamise ja uuendamise eest jpm.

Püsiannetusele 10 eurot juurde

Üks heatahtlik suurannetaja, kes hoolib väga loomadest nagu Roosi, soovib julgustada ka Sind astuma sammu kanade heaolu eest seismise suunas. Tehes detsembris vähemalt 10 eurose püsiannetuse, lisab suurannetaja sellele omalt poolt veel 10 eurot juurde!